[Tạo 2D Platformer Game với Godot] Phần 16: Thu thập đồng xu

Chào mừng các bạn đến với bài hướng dẫn Office tiếp theo trong GOGOhalloween.  

Trong phần này mình sẽ hướng dẫn bạn cách thu thập đồng xu như các game platformer khác với Godot.

Art

Tải xuống

Như thường lệ, mình sẽ cung cấp sẵn art.

Bạn có thể tải xuống ở link này: Rotating Coin 


Cài đặt

Bạn tạo 1 thư mục mới tên là VatPham ở Folder Assets rồi copy cái Fill Coins.png ở trong file zip tải ở trên.

Hoặc bạn nào đã có kiến thức đủ thì có thể sử dụng hình ảnh khác.

Đồng xu

Add scene


Bạn tạo 1 scene mới và Area2D là node gốc -> rename thành DongXu sau đó bạn thêm 2 node như ảnh.


Ở đây, mình dùng Area2D vì mình muốn khi Player chạm vào thì đồng xu xác định và biến mất luôn chứ không dùng các node khác làm gì cho lằng nhằng.


Sau đó bạn add animation mới và kéo ảnh vào theo thứ tự 1- > 8 ( và bỏ số 5 ra ).

Bật playing ở animatedsprite để nó luôn chạy animation.


Rồi add collisionshape2d cho nó.

Sau đó save scene lại và add thêm cái script cho nó.

Sau chỉnh lại scale như ảnh vì nó khá là to.

Script

Bạn connect cái tín hiệu là body_entered vì mình muốn check nếu player đi vào thì đồng xu biến mất và số lượng xu ở player tăng lên.

 

extends Area2Dfunc _on_DongXu_body_entered(body):
  if body.name == "Player":
    body.dongxu += 1
    queue_free()
  pass # Replace with function body

Do đó, mình sẽ có đoạn code là như này ở script của đồng xu.

Player

Script

var dongxu = 0

 

Và ở script của player thì mình chỉ cần add thêm 1 dòng đó là var dongxu = 0.


func _process(delta):
  $GUI/DongXu.text = str("Dong xu:" + dongxu)

Sau đó mình thêm 1 hàm nữa là _process() mình sử dụng nó là để chạy các vấn đề không liên quan tới vật lý, hàm này sẽ xử lý nhanh hơn so với physics process.

$GUI/DongXu.text = str(dongxu)  là mình sẽ gán text của node DongXu = với giá trị của biến dongxu.

Lưu ý: khi gán 1 giá trị nào đó vào text của 1 node nào đó bạn luôn phải bỏ trong str() nếu không sẽ bị lỗi vì nếu đã gọi .text thì chỉ có String mới được chấp nhận.

Scene

Tiếp đó, mình phải add thêm 1 cái gọi là để hiển thị số đồng xu ra bên ngoài màn hình cho người chơi biết được.

Thêm cho mình 1 CanvasLayer -> GUI

Một node Label -> DongXu

Ở node label có cái gọi là bảng text và bạn có thể nhập ở đó

Sau đó mình chinh ra góc cho hợp lý.

Map

Sau đó mình sẽ ra ngoài map để Instance.

Đây là kết quả cuối cùng của mình.

[Tạo 2D Platformer Game với Godot] Phần 16: Thu thập đồng xu 75 [Tạo 2D Platformer Game với Godot] Phần 16: Thu thập đồng xu 76


Và khi bạn nhặt đồng xu thì nó sẽ hiển thị ở trên chỗ Label.

Tổng Kết

Vậy là đã xong rồi, hẹn các bạn ở bài sau.

 

 

Dưới đây là đường link video hướng dẫn cụ thể chi tiết từng phần mà chúng tôi đã bỏ thời gian ra làm và quay lại. Bạn hãy tải xuống và thực hiện như chúng tôi nhé!

📥 DOWNLOAD NOW

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *