Cách chuyển Office 2021 Retail thành Office 2021 VL (Volume)

Chào mừng các bạn đến với bài hướng dẫn Office tiếp theo trong GOGOhalloween.  

Office 2021 đã được phát hành, nhưng hiện tại Key Retail để kích hoạt Online khá hiếm. Chỉ có một cách là chuyển chuyển Office 2021 Retail thành Office 2021 VL (Volume) để kích hoạt bằng Key VL theo kiểu By phone. Hiện nay cũng chưa có File Download Office 2021 VL (Volume) luôn. Do đó bạn cần tải Office 2021 Retail trước. Sau đó dùng Code dưới đây để Covert Office 2021 Retail thành VL (Volume).

Cách Convert Office 2021 Retail thành Office 2021 VL (Volume)

Trước tiên bạn cần tải Office 2021 Retail và cài đặt trên máy tính:


Download Office 2021 Retail

Sau khi cài xong, mở CMD quyền Administrator và thực hiện các lệnh sau:

Covert Office 2021 Retail to VL Office ProPlus 2021​

Code dưới đây cũng kích hoạt luôn Office Pro Plus 2021 LTSC bằng KMS 180 ngày


cd /d %ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice16
cd /d %ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice16
for /f %x in ('dir /b ..rootLicenses16ProPlus2021VL*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..rootLicenses16%x"
cscript ospp.vbs /setprt:1688
cscript ospp.vbs /inpkey:FXYTK-NJJ8C-GB6DW-3DYQT-6F7TH
cscript ospp.vbs /sethst:kms8.msguides.com
cscript ospp.vbs /act

Cách kiểm tra Office đã Active chưa


cscript "C:Program Files (x86)Microsoft OfficeOffice16OSPP.VBS" /dstatus

Cách Active Office 2021 VL

Nếu bạn được người khác chia sẻ Key Office 2021 VL hoặc tìm được Key Active Office 2021 ở các website khác thì có thể kích hoạt theo cách dưới đây:

Trang chia sẻ Key Active cho Office


https://jike.info/

Hiện Key này vẫn còn kích hoạt được:  XN3GG-8V6WR-GXYKF-3MX6H-JQP89

Active key có Key VL (Nhập Key vào bên dưới nhé)

if exist "%ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice16ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice16"
if exist "%ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice16ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice16"
cscript OSPP.VBS /inpkey:[Nhập Key vào]
cscript OSPP.VBS /dinstid>step2.txt
start step2.txt

Sau khi có dãy Installation ID trong file step2.txt, copy dãy số đó vào trang bên dưới để lấy CID:

https://getcid.info/

Nếu get được CID, copy dãy kích hoạt vào CMD quyền Administrator để Active Office 2021 là xong.


Trên đây là cách chuyển Office 2021 Retail sang VL thành công mình đã áp dụng và kích hoạt bản quyền thành công. Trong lúc không có Key Retail thì bạn kích hoạt Key VL hoặc KMS nhé. Chức năng hoạt động vẫn giống nhau không khác gì cả

Dưới đây là đường link video hướng dẫn cụ thể chi tiết từng phần mà chúng tôi đã bỏ thời gian ra làm và quay lại. Bạn hãy tải xuống và thực hiện như chúng tôi nhé!

📥 DOWNLOAD NOW

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.