Bài 189: Cách sử dụng hàm Frequency trong Excel

Chào mừng các bạn đến với bài hướng dẫn Office tiếp theo trong GOGOhalloween.  

Hàm FREQUENCY trong Excel tính tần suất xuất hiện của các giá trị trong phạm vi bạn chỉ định. Bạn cũng có thể sử dụng hàm COUNTIFS để tạo phân phối tần số.

Cách sử dụng hàm Frequency trong Excel

1. Đầu tiên, nhập số giá trị vào phạm vi C4: C8.


2. Chọn phạm vi D4:D9, nhập hàm FREQUENCY hiển thị bên dưới (không có dấu ngoặc nhọn) và kết thúc bằng cách nhấn CTRL + SHIFT + ENTER.

Lưu ý: thanh công thức cho biết đây là công thức mảng bằng cách đặt nó trong dấu ngoặc nhọn {}. Để xóa công thức mảng này, hãy chọn phạm vi D4:D9 và nhấn Delete.

3. Ẩn cột C và chèn cột có nội dung mới.Giải thích: 1 giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 20, 8 giá trị lớn hơn hoặc bằng 21 và nhỏ hơn hoặc bằng 25,.. Ở bước 2, chúng ta chọn phạm vi D4:D9 (thay vì D4: D8 ). Do đó, hàm FREQUENCY cũng đếm số có giá trị lớn hơn 40.
4. Bạn cũng có thể sử dụng Analysis Toolpak để tạo biểu đồ.
5. Thay đổi bin. Chọn phạm vi D4:D9 (không có ô thừa), nhập hàm FREQUENCY được hiển thị bên dưới (không có dấu ngoặc nhọn) và kết thúc bằng cách nhấn CTRL + SHIFT + ENTER.
Giải thích: số thùng cuối cùng lớn hơn hoặc bằng giá trị lớn nhất (52). Do đó, chúng ta không cần thêm một ô để đếm số giá trị lớn hơn 60.
6. Bạn cũng có thể sử dụng hàm COUNTIFS để tạo phân phối tần số.
Giải thích: hàm COUNTIFS trong Excel đếm các ô dựa trên hai hoặc nhiều điều kiện. Hàm COUNTIFS hiển thị ở trên có 2 cặp phạm vi/điều kiện. Toán tử & kết hợp “> =” với giá trị trong ô C4 và “<=” với giá trị trong ô D4. Bạn có thể dễ dàng sao chép công thức này sang các ô khác.
Ngoài ra, bạn cũng có thể xem nhiều bài excel khác tại đây.

Dưới đây là đường link video hướng dẫn cụ thể chi tiết từng phần mà chúng tôi đã bỏ thời gian ra làm và quay lại. Bạn hãy tải xuống và thực hiện như chúng tôi nhé!

📥 DOWNLOAD NOW

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *