Bài 185: Cách sử dụng hàm MaxIfs và MinIfs trong Excel

Chào mừng các bạn đến với bài hướng dẫn Office tiếp theo trong GOGOhalloween.  

Sử dụng MAXIFS và MINIFS trong Excel 2016 trở lên để tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất dựa trên một hoặc nhiều điều kiện.

Cách sử dụng hàm MaxIfs và MinIfs trong Excel

1. Ví dụ, hàm MAXIFS bên dưới tìm điểm cao nhất của nữ.


Lưu ý: Tham số đầu tiên (D2:D12 trong ví dụ này) luôn là phạm vi trong đó giá trị lớn nhất hoặc thấp nhất sẽ được xác định. Hàm MAXIFS này có 1 cặp phạm vi/điều kiện (B2:B12/Female).

2. Hàm MINIFS bên dưới tìm điểm thấp nhất của nữ.

3. Ví dụ, hàm MAXIFS bên dưới tìm điểm số nữ cao nhất ở Canada.Lưu ý: hàm MAXIFS này có 2 cặp phạm vi/điều kiện (B2:B12/Female và C2:C12/Canada). Các hàm MAXIFS và MINIFS có thể xử lý tới 126 phạm vi/điều kiện.

4. Hàm MAXIFS bên dưới tìm điểm cao nhất dưới 60.


Lưu ý: hàm MAXIFS này chỉ sử dụng phạm vi D2:D12.

Ngoài ra, bạn cũng có thể xem nhiều bài excel khác tại đây.

Dưới đây là đường link video hướng dẫn cụ thể chi tiết từng phần mà chúng tôi đã bỏ thời gian ra làm và quay lại. Bạn hãy tải xuống và thực hiện như chúng tôi nhé!

📥 DOWNLOAD NOW

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.