Bài 183: Cách sử dụng hàm AverageIf trong Excel

Chào mừng các bạn đến với bài hướng dẫn Office tiếp theo trong GOGOhalloween.  

Hàm AVERAGEIF trong Excel tính giá trị trung bình của các ô đủ điều kiện.

Cách sử dụng hàm AverageIf trong Excel

1. Ví dụ: hàm AVERAGEIF bên dưới (hai tham số) tính giá trị trung bình của tất cả các giá trị lớn hơn 0 trong phạm vi A1:A7.
2. Hàm AVERAGEIF bên dưới (ba tham số, tham số cuối cùng là phạm vi tính trung bình) tính giá trị trung bình của tất cả các giá trị trong phạm vi B1: B7 nếu các ô tương ứng trong phạm vi A1: A7 chứa Apple.
3. Hàm AVERAGEIF dưới đây tính giá trị trung bình của tất cả các giá trị trong phạm vi B1:B7 nếu các ô tương ứng trong phạm vi A1: A7 không chứa Banana.
4. Hàm AVERAGEIF dưới đây tính giá trị trung bình của tất cả các giá trị trong phạm vi B1:B7 nếu các ô tương ứng trong phạm vi A1:A7 chứa một chuỗi không hoặc nhiều ký tự + berry. Dấu hoa thị (*) tượng trưng cho một chuỗi không hoặc nhiều ký tự.
5. Hàm AVERAGEIF dưới đây tính giá trị trung bình của tất cả các giá trị trong phạm vi B1:B7 nếu các ô tương ứng trong phạm vi A1: A7 chứa đúng 4 ký tự. Dấu chấm hỏi (?) tượng trưng cho một ký tự.
Hàm AVERAGEIFS (với chữ S ở cuối) trong Excel tính giá trị trung bình của các ô đáp ứng nhiều điều kiện khác nhau.
6. Hàm AVERAGEIFS bên dưới tính giá trị trung bình của tất cả các giá trị trong phạm vi A1:A7 lớn hơn hoặc bằng 500 và nhỏ hơn hoặc bằng 1000.
7. Hàm AVERAGEIFS dưới đây tính giá trị trung bình của tất cả các giá trị trong phạm vi C1:C7 nếu các ô tương ứng trong phạm vi A1: A7 chứa Apple và các ô tương ứng trong phạm vi B1:B7 chứa Red.
Ngoài ra, bạn cũng có thể xem nhiều bài excel khác tại đây.

Dưới đây là đường link video hướng dẫn cụ thể chi tiết từng phần mà chúng tôi đã bỏ thời gian ra làm và quay lại. Bạn hãy tải xuống và thực hiện như chúng tôi nhé!

📥 DOWNLOAD NOW

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *