Bài 181: Cách sử dụng hàm PERCENTILE và QUARTILE trong Excel

Chào mừng các bạn đến với bài hướng dẫn Office tiếp theo trong GOGOhalloween.  

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm PERCENTILE và QUARTILE trong Excel.

Cách sử dụng hàm PERCENTILE và QUARTILE trong Excel

1. Sử dụng hàm PERCENTILE được hiển thị bên dưới để tính phần trăm chỉ tiêu. Excel trả về 12,7. Điều này có nghĩa là 30% (6 trên 20) điểm số thấp hơn hoặc bằng 12,7.


Lưu ý: Tham số thứ hai của hàm PERCENTILE phải là một số thập phân từ 0 đến 1. Excel sử dụng một thuật toán hơi khác để tính phần trăm.

2. Sử dụng hàm PERCENTILE được hiển thị bên dưới để tìm 90%. Excel trả về 61,7. Điều này có nghĩa là 90% (18 trên 20) điểm thấp hơn hoặc bằng 61,7.
3. Sử dụng hàm QUARTILE được hiển thị bên dưới để tìm 25%. Excel trả về 11,25. Điều này có nghĩa là 25% (5 trên 20) điểm thấp hơn hoặc bằng 11,25.
Lưu ý: Tham số thứ hai của hàm QUARTILE phải là một số từ 0 đến 4. PERCENTILE (A1: A20,0.25) cũng cho kết quả tương tự. Bảng dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn.
Minimum Value PERCENTILE(A1:A20,0) QUARTILE(A1:A20,0) MIN(A1:A20)
1st Quarter PERCENTILE(A1:A20,0.25) QUARTILE(A1:A20,1)
Median PERCENTILE(A1:A20,0.50) QUARTILE(A1:A20,2) MEDIAN(A1:A20)
3rd Quarter PERCENTILE(A1:A20,0.75) QUARTILE(A1:A20,3)
Maximum Value PERCENTILE(A1:A20,1) QUARTILE(A1:A20,4) MAX(A1:A20)

Ngoài ra, bạn cũng có thể xem nhiều bài excel khác tại đây.

Dưới đây là đường link video hướng dẫn cụ thể chi tiết từng phần mà chúng tôi đã bỏ thời gian ra làm và quay lại. Bạn hãy tải xuống và thực hiện như chúng tôi nhé!

📥 DOWNLOAD NOW

Related Posts

Trả lời