Bài 179: Cách tạo số ngẫu nhiên trong Excel

Chào mừng các bạn đến với bài hướng dẫn Office tiếp theo trong GOGOhalloween.  

Excel có hai hàm rất hữu ích khi tạo các số ngẫu nhiên. RAND và RANDBETWEEN.

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Excel

Rand

Hàm RAND tạo ra một số thập phân ngẫu nhiên từ 0 đến 1.

1. Chọn ô A1.


2. Gõ RAND () và nhấn Enter. Hàm RAND không có tham số.

3. Để tạo danh sách các số ngẫu nhiên, hãy chọn ô A1, nhấp vào góc dưới bên phải của ô A1 và kéo xuống.


Lưu ý rằng ô A1 đã thay đổi. Đó là bởi vì các số ngẫu nhiên thay đổi mỗi khi một ô trên trang tính thay đổi.


4. Nếu bạn không muốn điều này, chỉ cần sao chép các số ngẫu nhiên và dán chúng dưới dạng Values là được.


5. Chọn ô C1 và nhìn vào thanh công thức. Ô này hiện giữ một giá trị chứ không phải hàm RAND.

RandBetween

Hàm RANDBETWEEN tạo ra một số nguyên ngẫu nhiên giữa hai giá trị.

1. Chọn ô A1.


2. Nhập RANDBETWEEN (50,75) và nhấn Enter.

3. Nếu bạn muốn tạo các số thập phân ngẫu nhiên từ 50 đến 75, hãy sửa đổi hàm RAND như sau:

RandArray

Nếu bạn đang dùng Excel 365, bạn có thể sử dụng hàm RANDARRAY.

1. Theo mặc định, hàm RANDARRAY tạo các số thập phân ngẫu nhiên từ 0 đến 1.

2. Hàm RANDARRAY bên dưới tạo một mảng số nguyên, 10 hàng x 1 cột, từ 20 đến 80.

Lưu ý: Boolean TRUE (tham số thứ năm) của hàm RANDARRAY trả về một mảng số nguyên. Sử dụng FALSE để trả về một mảng số thập phân từ 20 đến 80.

Ngoài ra, bạn cũng có thể xem nhiều bài excel khác tại đây.


Dưới đây là đường link video hướng dẫn cụ thể chi tiết từng phần mà chúng tôi đã bỏ thời gian ra làm và quay lại. Bạn hãy tải xuống và thực hiện như chúng tôi nhé!

📥 DOWNLOAD NOW

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *