[Tạo 2D Platformer Game với Godot] Phần 27: Mở khoá level

Chào mừng các bạn đến với bài hướng dẫn Office tiếp theo trong GOGOhalloween.  

Trong phần này mình sẽ hướng dẫn bạn cách để có thể mở khoá level kế tiếp sau khi hoàn thành level trước đó.

Chứ không phải là bạn thích nhấn vô level nào là chơi level đó.

Unlock level

Thuật toán

Về phần này thì mình sẽ có thuật toán như sau:


+ Mình sẽ thêm 1 biến ở PlayerData để lưu trữ dữ liêu là đã mở khoá map nào, có cấu trúc như bên dướ:

var Unlocked_map = {
  "Map1": false,
  "Map2":false,
  "Map3":false,
}

+ Sau đó ở KhuVucDiChuyen sau khi Player đã đến đó tức là thắng game rồi ý thì mình sẽ set Map đang chơi ở biến Unlocked_map thành true

func _on_KhuVucDiChuyen_body_entered(body):
    PlayerData.Unlocked_map[get_parent().name] = true

+ Sau đó, ở scene Level mình sẽ check nếu như nhấn vào cái Level đó và cái Level đó nếu như là Map1 thì nó sẽ chơi Map1 vì đây là map đầu tiên mình cần chơi mà.

+ Rồi tiếp đó nếu như không phải Map1 tức là bạn đã nhấn vào Level 2 trở lên rồi mình kiểm tra nếu như Map trước Map mà bạn nhấn vào đã hoàn thành thì sẽ chuyển sang chơi Map đó.


VD: Nếu mình chưa chơi Map1 thì Unlocked_map[“Map1”] đang = false, mình nhấn vào Level 2 rồi Level2 kiểm tra nếu như Unlocked_map[“Map1”] đang = false thì tức là bạn chưa hoàn thành nó và chưa thể chơi level2 và ngược lại.


PlayerData

 

extends Node


var diemso = {
  "Map1": 0,
  "Map2":0,
  "Map3": 0,
}
var Unlocked_map = {
  "Map1": false,
  "Map2":false,
  "Map3":false,
}


Mình add thêm 1 từ điển chứa dữ liệu các map đã mở khoá.


KhuVucDiChuyen

extends Area2D


export (String,FILE) var LevelKeTiep
onready var endlevelmenu = get_parent().get_node("EndLevelMenu")

func _on_KhuVucDiChuyen_body_entered(body):
  if body.name == "Player":
    endlevelmenu.get_node("EndLevelMenu").show()	
    get_tree().paused = true
    PlayerData.Unlocked_map[get_parent().name] = true

Khu vực di chuyển thì mình bỏ thêm 1 dòng nữa ở cuối.

Và nếu như bạn để ý trong phần trước mình có để mấy dòng code thêm điểm số, nhưng mà để thêm điểm số vào PlayerData thì nó lại phải bấm 1 trong 2 nút. Vậy, nếu như người chơi vừa đi vào và hiên menu chiến thắng xong out game thì sao? Thì chắc chắn là phải chơi lại từ đầu rồi.

+ Cho nên mình sẽ đặt 1 bài tập nho nhỏ ở đây là chuyển dòng code thêm điểm số vào PlayerData ở EndLevelMap qua KhuVucDiChuyen.

Level Scene

Ở Scene level thì mình chỉ thêm code vào hà Hinhtron_pressed():


func _on_HinhTron_pressed():
  var level_truocdo = int(Level) - 1
  if MapName != "Map1":
    if PlayerData.Unlocked_map["Map"+ str(level_truocdo)] == true :
      get_tree().change_scene(Scene)
  else: 
    get_tree().change_scene(Scene)

Mình tạo thêm 1 biến level_truocdo và mình thêm int() ở Level là vì cái biến Level đang được khai báo là String nếu như bạn không thêm int vào thì nó sẽ là String – Integer và gây ra lỗi.

Kết quả

Bây giờ nếu bạn chạy game và bấm vào level sẽ thấy là nó không chuyển qua scene level 2 nữa mà phải hoàn thành level 1.

Vì cái này mình không biết nên lấy hình ảnh kiểu gì cho bạn xem nên là đọc chay nha @@.

Tổng Kết

Ở phần này mình đã hướng dẫn bạn cách để có thể thêm tính năng mở khoá level rồi nhé. Ở phần sau thì sẽ add âm thanh.

 

 

 

📥 DOWNLOAD NOW

Trên đây là đường link video hướng dẫn cụ thể chi tiết từng phần mà chúng tôi đã bỏ thời gian ra làm và quay lại. Bạn hãy tải xuống và thực hiện như chúng tôi nhé!

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.