[Tạo 2D Platformer Game với Godot] Phần 11: Tấn công của kẻ thù

Chào mừng các bạn đến với bài hướng dẫn Office tiếp theo trong GOGOhalloween.  

Trong phần này mình sẽ chỉ bạn cách để thiết lập việc tấn công trên kẻ thù và ở phần tiếp mình sẽ hướng dẫn bạn các gây sát thương / tiêu diệt kẻ thù, player.

Thiết lập tấn công

Ở phần phần trước thì mình đã hướng dẫn các bạn thiết lập kẻ thù và trong đó có đoạn code trên là dùng để xác định khi gặp wall và nó sẽ quay đầu lại.


Nhưng mà đây khi mà nó gặp Player thì nó cũng quay đầu lại do đó chúng ta phải xác định được rằng khi va chạm vào wall và nó không phải là Player thì nó sẽ xoay lại.

Và ngược lại nếu như va chạm vào tường mà nó là Player thì mình sẽ làm cho con kẻ thù tấn công.

Add node

Bạn add thêm cho mình 1 node raycast để tên là XacDinhPlayer ( node raycast này mình dùng để xác định nếu Player đang đứng trước con kẻ thù thì nó sẽ tấn công).Xong rồi bạn chỉnh sang ngang và cái mũi tên của raycast không được va chạm với CollisionShape2D.

Bạn bật nó lên và chỉnh lại cái Cast To.


var dangtancong = false
func _physics_process(delta):
  if dangtancong == false:
    chuyendong.x = tocdo * huong_dichuyen
    chuyendong.y += trongluc
    chuyendong = move_and_slide(chuyendong,Vector2.UP)
    animation.play("dichuyen")
    
    if $RayCast2D.is_colliding() == false:
      huong_dichuyen = huong_dichuyen * -1
      scale.x = scale.y * huong_dichuyen
    
    if is_on_wall() and $XacDinhPlayer.is_colliding() == false:
      huong_dichuyen = huong_dichuyen * -1
      scale.x = scale.y * huong_dichuyen
  
  var coll = $XacDinhPlayer.get_collider()
  if coll != null and coll.name == "Player" and dangtancong == false:
    dangtancong = true
    animation.play("tancong")

Mình sẽ có đoạn code tương tự với như tấn công của Player.

Mình bỏ phần di chuyển trong if dangtancong == false: là để nếu như không trong trạng thái tấn công thì di chuyển và ngược lại.

Dòng if is_on_wall() and $XacDinhPlayer.is_colliding() == false: thì mình thêm $XacDinhPlayer.is_colliding() == false là để xác định rằng khi gặp wall nếu như đó là Player thì nó không xoay lại và ngược lại.

Dòng var coll = $XacDinhPlayer.get_collider() là mình sẽ tạo 1 biến và gán nó là $XacDinhPlayer.get_collider() là hàm get_collider() cho phép mình xác định được RayCast đang va chạm với node nào nên mình sẽ gán node đang va chạm vào biến coll.


Dòng if coll != null and coll.name == "Player" and dangtancong == false: là mình kiểm tra nếu như coll đã được gán bằng 1 node và tên là “Player” và không trong trạng thái tấn công thì nó sẽ thực hiên tấn công.

 

func _on_AnimatedSprite_animation_finished():
  if animation.animation == "tancong":
    dangtancong = false

Tưởng tự như bên Player thì mình cần phải thêm 1 hàm để xác định khi kết thúc animation thì dangtancong = false bằng cách kết nối tín hiệu.

Và đây là kết quả cuối cùng.

Tổng Kết

Vậy là mình đã hướng dẫn xong cho bạn cách thực hiện rồi, nếu có thắc mắc vui lòng Join Group Cộng Đồng Godot VN hoặc Anonyviet Community để được giải đáp,

 

 

 

 


 

Dưới đây là đường link video hướng dẫn cụ thể chi tiết từng phần mà chúng tôi đã bỏ thời gian ra làm và quay lại. Bạn hãy tải xuống và thực hiện như chúng tôi nhé!

📥 DOWNLOAD NOW

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.