Bài 194: Cách sử dụng hàm IfError trong Excel

Chào mừng các bạn đến với bài hướng dẫn Office tiếp theo trong GOGOhalloween.  

Sử dụng hàm IFERROR trong Excel để trả về kết quả thay thế, chẳng hạn như văn bản, khi công thức bị lỗi.

Cách sử dụng hàm IfError trong Excel

1. Ví dụ, Excel trả về #DIV/0! lỗi khi một công thức cố gắng chia một số cho 0.


2. Nếu công thức lỗi, hàm IFERROR bên dưới trả về một nội dung bạn muốn.

3. Nếu công thức không lỗi, hàm IFERROR chỉ trả về kết quả của công thức.


4. Ví dụ, Excel trả về lỗi #N/A khi hàm VLOOKUP không thể tìm thấy kết quả phù hợp.


5. Nếu hàm Vlookup cho kết quả là lỗi, hàm IFERROR bên dưới trả về nội dung bạn muốn.


6. Nếu hàm VLOOKUP không lỗi, hàm IFERROR chỉ trả về kết quả của hàm VLOOKUP.

Lưu ý: hàm IFERROR bắt các lỗi sau: #DIV/0!, #N/A, #VALUE!, #REF!, #NUM!, #NAME? and #NULL!. Ví dụ: hàm IFERROR hiển thị ở trên cũng bắt lỗi #NAME? nếu bạn vô tình viết sai chính tả từ VLOOKUP. Sử dụng hàm IFNA trong Excel 2013 trở lên để chỉ bắt lỗi #N/A.


Ngoài ra, bạn cũng có thể xem nhiều bài excel khác tại đây.

Dưới đây là đường link video hướng dẫn cụ thể chi tiết từng phần mà chúng tôi đã bỏ thời gian ra làm và quay lại. Bạn hãy tải xuống và thực hiện như chúng tôi nhé!

📥 DOWNLOAD NOW

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.