Bài 187: Cách sử dụng hàm Mode trong Excel

Chào mừng các bạn đến với bài hướng dẫn Office tiếp theo trong GOGOhalloween.  

Sử dụng hàm MODE trong Excel để tìm số xuất hiện thường xuyên nhất trong danh sách. Sử dụng MODE.MULT để tìm nhiều chế độ khác nhau.

Cách sử dụng hàm Mode trong Excel

1. Hàm MODE bên dưới trả về số xuất hiện thường xuyên nhất (8).


2. Hàm MODE.SNGL mới cũng có kết quả tương tự.

3. Thay đổi giá trị trong ô A2 thành 5. Trong ví dụ này, có 2 giá trị lặp lại thường xuyên nhất (5 và 8). MODE và MODE.SNGL luôn trả về một giá trị duy nhất.


4. Nếu bạn đang dùng Excel 365, chỉ cần sử dụng hàm MODE.MULT để tìm nhiều giá trị.


Lưu ý: hàm MODE.MULT, được nhập vào ô A8, sẽ điền vào ô tiếp theo nếu có giá trị lặp lại bằng nhau.


Nếu bạn không có Excel 365, bạn cũng có thể thực hiện các bước sau để tìm nhiều giá trị.

5. Chọn nhiều ô.

6. Nhập hàm MODE.MULT.


7. Kết thúc bằng cách nhấn CTRL + SHIFT + ENTER.

Lưu ý: đây là công thức mảng vì nó trong dấu ngoặc nhọn {}. Để xóa công thức mảng này, hãy chọn phạm vi A8:A10 và nhấn Delete. Trong ví dụ này, chỉ có hai giá trị (5 và 8) nên chúng ta có thể chọn hai ô ở bước 5.

8. Thay đổi giá trị trong ô A6 thành 3.

9. Chức năng MODE chỉ hoạt động với các số. Sử dụng INDEX, MODE và MATCH để tìm từ xuất hiện thường xuyên nhất trong Excel.

Ngoài ra, bạn cũng có thể xem nhiều bài excel khác tại đây.

Dưới đây là đường link video hướng dẫn cụ thể chi tiết từng phần mà chúng tôi đã bỏ thời gian ra làm và quay lại. Bạn hãy tải xuống và thực hiện như chúng tôi nhé!

📥 DOWNLOAD NOW

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.