Bài 186: Tính điểm thi trung bình trong Excel

Chào mừng các bạn đến với bài hướng dẫn Office tiếp theo trong GOGOhalloween.  

Để tính điểm thi trung bình (có hệ số như hệ số 2, 3,…) trong Excel, bạn chỉ cần sử dụng hàm SUMPRODUCT và SUM.

Tính điểm thi trung bình trong Excel

1. Đầu tiên, hàm AVERAGE bên dưới tính điểm trung bình của ba điểm.


Giả sử “Bài test sẽ nhân đôi số điểm và bài kiểm tra cuối kỳ (final exam) hệ số 3”.

2. Hệ số điểm sẽ như sau.

Điểm trung bình = (20 + 40 + 40 + 90 + 90 + 90) / 6 = 370 / 6 = 61.67.


3. Chúng ta có thể sử dụng hàm SUMPRODUCT trong Excel để tính tử số (370).


Lưu ý: hàm SUMPRODUCT thực hiện phép tính: (20 * 1) + (40 * 2) + (90 * 3) = 370.


4. Chúng ta có thể sử dụng hàm SUM trong Excel để tính mẫu số (6).

5. Sử dụng các hàm ở bước 3 và bước 4 để tính giá trị trung bình.


Ngoài ra, bạn cũng có thể xem nhiều bài excel khác tại đây.

Dưới đây là đường link video hướng dẫn cụ thể chi tiết từng phần mà chúng tôi đã bỏ thời gian ra làm và quay lại. Bạn hãy tải xuống và thực hiện như chúng tôi nhé!

📥 DOWNLOAD NOW

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.