Bài 180: Cách sử dụng hàm RANK trong Excel

Chào mừng các bạn đến với bài hướng dẫn Office tiếp theo trong GOGOhalloween.  

Hàm RANK trong Excel trả về thứ hạng của một số trong danh sách. Sử dụng RANK.AVG để trả về thứ hạng trung bình nếu nhiều số có cùng thứ hạng.

Cách sử dụng hàm RANK trong Excel

1. Nếu tham số thứ ba bị bỏ qua (hoặc 0), Excel sẽ xếp hạng số lớn nhất đầu tiên, số lớn thứ hai thứ hai,…


Lưu ý: khi chúng ta kéo hàm RANK xuống, tham chiếu tuyệt đối ($A$1:$A$9) vẫn giữ nguyên, trong khi tham chiếu tương đối (A1) thay đổi thành A2, A3, A4,…

2. Nếu tham số thứ ba là 1, Excel sẽ xếp hạng số nhỏ nhất đầu tiên, số nhỏ thứ hai thứ hai,…

3. Hàm RANK.AVG trong Excel trả về thứ hạng trung bình nếu nhiều số có cùng thứ hạng.Ngoài ra, bạn cũng có thể xem nhiều bài excel khác tại đây.

Dưới đây là đường link video hướng dẫn cụ thể chi tiết từng phần mà chúng tôi đã bỏ thời gian ra làm và quay lại. Bạn hãy tải xuống và thực hiện như chúng tôi nhé!

📥 DOWNLOAD NOW

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.