Bài 176: Tỷ suất lợi nhuận trong Excel

Chào mừng các bạn đến với bài hướng dẫn Office tiếp theo trong GOGOhalloween.  

Tỷ suất lợi nhuận (ROS) trong Excel là tỷ số giữa mức lợi nhuận thu được với tổng số vốn cố định và vốn lưu động được sử dụng trong cùng một kỳ. Từ đây, chúng ta có thể xác định tình hình sinh lợi thực tế của công ty, và biết được lãi ròng của các cổ đông trong doanh nghiệp đó.

Biên lợi nhuận gộp

Giả sử doanh nghiệp của bạn có tổng doanh thu là 10.000 đô la trong tháng 7 và giá vốn hàng bán (COGS) bằng 4.000 đô la.


Để tính tỷ suất lợi nhuận gộp, hãy sử dụng công thức sau:

Biên lợi nhuận gộp = (Tổng doanh thu – Giá vốn hàng bán) / Tổng doanh thu

Tổng doanh thu (Total Revenue), Giá vốn hàng bán (COGS).

1. Công thức dưới đây tính lợi nhuận gộp.2. Chia kết quả này cho tổng doanh thu để tính tỷ suất lợi nhuận gộp trong Excel.


3. Trên tab Home, trong nhóm Number, hãy bấm vào biểu tượng phần trăm để áp dụng định dạng Percentage.

Kết quả:


Biên lợi nhuận hoạt động

Tỷ suất lợi nhuận hoạt động cũng bao gồm chi phí hoạt động (OPEX) như tiền thuê, thiết bị, chi phí hàng tồn kho, tiếp thị,…

Để tính tỷ suất lợi nhuận hoạt động, hãy sử dụng công thức sau:

Biên lợi nhuận hoạt động = (Tổng doanh thu – Giá vốn hàng bán – OPEX)/Tổng doanh thu.

Tổng doanh thu (Total Revenue), Giá vốn hàng bán (COGS).

1. Công thức dưới đây tính lợi nhuận hoạt động.

2. Chia kết quả này cho tổng doanh thu để tính tỷ suất lợi nhuận hoạt động trong Excel.

3. Trên tab Home, trong nhóm Number, hãy bấm vào biểu tượng phần trăm để áp dụng định dạng Percentage.


Kết quả:

Biên lợi nhuận ròng

Tỷ suất lợi nhuận ròng cũng bao gồm các chi phí ngoài hoạt động như lãi vay (nợ) và thuế.

Để tính tỷ suất lợi nhuận ròng, hãy sử dụng công thức sau:

Biên lợi nhuận ròng = (Tổng doanh thu – Giá vốn hàng bán – OPEX – I – T) / Tổng doanh thu.

COGS = Giá vốn hàng bán

OPEX = Chi phí hoạt động

I = Interest

T = Taxes

1. Công thức dưới đây tính số nằm trên dòng phân số. Đây được gọi là thu nhập ròng.

2. Chia kết quả này cho tổng doanh thu để tính tỷ suất lợi nhuận ròng trong Excel.

3. Trên tab Home, trong nhóm Number, hãy bấm vào biểu tượng phần trăm để áp dụng định dạng Percentage.


Kết quả:

Kết luận: tỷ suất lợi nhuận ròng 35% có nghĩa là doanh nghiệp của bạn có thu nhập ròng là 0,35 đô la cho mỗi đô la bán hàng.

Ngoài ra, bạn cũng có thể xem nhiều bài excel khác tại đây.

Dưới đây là đường link video hướng dẫn cụ thể chi tiết từng phần mà chúng tôi đã bỏ thời gian ra làm và quay lại. Bạn hãy tải xuống và thực hiện như chúng tôi nhé!

📥 DOWNLOAD NOW

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.