Bài 125: Siêu liên kết trong Excel

Chào mừng các bạn đến với bài hướng dẫn Office tiếp theo trong GOGOhalloween.  

Sử dụng hộp thoại ‘Insert Hyperlink’ trong Excel để tạo siêu liên kết đến một tệp hiện có, một trang web hoặc một vị trí trong tài liệu này. Bạn cũng có thể sử dụng chức năng HYPERLINK.

Siêu liên kết trong Excel

Tệp hoặc Trang Web

Để tạo siêu liên kết đến tệp hoặc trang web hiện có, hãy thực hiện các bước sau.

1. Chọn ô A1.


2. Trên tab Insert, trong nhóm Links, hãy bấm Link.

3a. Để tạo siêu kết nối đến một tệp hiện có, hãy chọn tệp bạn muốn.


3b. Để tạo siêu liên kết đến một trang web, hãy nhập địa chỉ trang web vào mục Text to display, Addressvà bấm OK.


Kết quả:


Tạo siêu liên kết trong tài liệu hiện tại

Để tạo siêu liên kết đến một địa điểm trong tài liệu này, hãy thực hiện các bước sau.

1. Chọn ô A2.

2. Trên tab Insert, trong nhóm Links, hãy bấm Link.


3. Nhấp vào ‘Place in This Document’ trong mục Link.

4. Nhập văn bản muốn hiển thị, tham chiếu ô và bấm OK.

Kết quả:

Bạn cũng có thể sử dụng hàm HYPERLINK trong Excel để tạo siêu liên kết. Hàm HYPERLINK có hai tham số.

Ngoài ra, bạn cũng có thể xem nhiều bài excel khác tại đây.

Dưới đây là đường link video hướng dẫn cụ thể chi tiết từng phần mà chúng tôi đã bỏ thời gian ra làm và quay lại. Bạn hãy tải xuống và thực hiện như chúng tôi nhé!

📥 DOWNLOAD NOW

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.